מצבת שיש גרניט שחור

מצבה משיש גרניט שחור
עיצוב המצבה על ידי הלקוח
שיפולי האבן השוכבת עובדו בזויות לפי תכנון הלקוח והכיתוב נעשה בהתזת חול
בקצה האבן השוכבת הועמד אגרטל תואם
לצד המצבה הועמד ספסל מתכת שחור

Price: $0.00