מצבת קומותיים שיש חברון

מצבת משיש חברון המצוי בישראל
האותיות על האבן העומדת סוטטו על ידי אומן הבית בעבודת יד
האותיות בולטות - 3 ס"מ
הכיתוב על המצבה התבצע בצד אחד בלבד

Price: $0.00