מצבה שיש טורקי - מראה שמרני

מצבות שיש לגזיאל את גלינוס » קטלוג » Categories » מצבות שיש תורכי » מצבה שיש טורקי - מראה שמרני

מצבת שיש תורכי אפור בשילוב פסי גרניט שחורים בעובי 5 ס"מ
למצבה מראה שמרני וסולידי שהתקבל מהמבנה המרובע
ליטוש מים מאסיבי העניק את הברק המיוחד
כמו כן - הוצב אגרטל בפינת המצבה

Price: $0.00