מצבה משיש חברון בשילוב סלע גרניט

מצבות שיש לגזיאל את גלינוס » קטלוג » Categories » מצבות גרניט » מצבה משיש חברון בשילוב סלע גרניט

מצבת שיש חברון הנפוץ מאוד בארצנו
מסגרת המצבה עשויה לוחות שיש חברון המסותתות למראה טבעי
האבן השוכבת גם היא משיש חברון המסותת טבעי, ומעליו הוצב סלע גרניט מיוחד למראה
גוש הגרניט הושאר טבעי ועליו שולב הכיתוב ביציקה
לצד המצבה הועמד ספסל משיש חברון
לבקשת המשפחה - נרכשה החלקה הצמודה והושארה בשילוב טוף חום בעבור בן זוג המנוחה יבדה לחיים ארוכים

Price: $0.00