מצבה מגרניט אפור בשילוב גרניט אדום

מצבות שיש לגזיאל את גלינוס » קטלוג » Categories » מצבות גרניט » מצבה מגרניט אפור בשילוב גרניט אדום

מצבת שיש גרניט אפור המיובא מאיטליה בשילוב שיש גרניט אדום המיובא אף הוא מאותו מקום
שיפולי האבן השוכבת עובדו לצורת מדרגות עקלקלות
האבן העומדת עשויה גרניט אפורה ובה פוסלו פרחי הצבעוני
הכיתוב בוצע בהתזת חול, ולאחר מכן נצבעו האותיות בצבע אפוקסי שחור
בשני קצוות האבן השוכבת העמדו אגרטל מצד אחד ומעמד לנר נשמה מצד שני

Price: $0.00